~ polityka prywatności ~

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Pokój Ciała informacji na temat Użytkownika, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1. 1   Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: pokojciala.pl, zwanego dalej Serwisem.
1.2    Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Pokój Ciała ul. Miła 29/59, 01-033 Warszawa.
1.3    Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: poznaj@pokojciala.pl.
1.4    Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do danych przekazanych dobrowolnie w Serwisie.
1.5    Serwis wykorzystuje dane osobowe do:
•  wysyłania newslettera,
•  obsługi zapytań przez formularz,
•  realizacji zamówionych usług,
•  prezentacji oferty lub informacji.
1.6    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniu poprzez:
•  dobrowolnie wpisane w formularzach dane, które są wprowadzone do systemów Operatora.
•  zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

2.1    Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wpisane na stronie, zostają zaszyfrowane w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2.2    Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
2.3    Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (utrzymywany technicznie) na serwerach operatora: AttHost Sp. z o.o.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

4.1    W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innemu odbiory, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków Administratora. Dotyczy to firmy hostingowej, na zasadzie powierzenia.
4.2    Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (na przykład o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez trzy lata.
4.3    Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
•  dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,
•  ich sprostowania,
•  usunięcia,
•  ograniczenia przetwarzania,
•  przenoszenia danych.
4.4    Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt. 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania – przy czym prawo sprzeciwu nie może być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.5    Użytkownikowi przysługuje możliwość skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.6    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
4.7    W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym decydowaniu, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej Umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
4.8    Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych – nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
5.1    Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile są one wpisane.

5.2    Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5.3    W niektórych wypadkach Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. Wówczas adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
5.4    Dane wpisane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji określonego formularza, na przykład realizacji procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu Użytkownika w Serwisie mogą podlegać logowaniu; są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

7.1    Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych). Do operatora tej usługi Nie przekazuje danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. Co do informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocyhttps://www.google.com/ads/preferences/
7.2    Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do monitorowania, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
7.3    Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu wobec Użytkownika, które może na przykład przesłać wiadomość e-maila do Użytkownika po odwiedzeniu określonej podstrony czy wypełnieniu formularza, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
7.4    Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Informacja o plikach cookies

8.1    Serwis korzysta z plików cookies.
8.2    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
8.3    Podmiotem, który zamieszcza ciasteczka na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu.
8.4    Ciasteczka są wykorzystywane do realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
8.5    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje ciasteczek: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” ciasteczka są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach ciasteczek lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.6    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie ciasteczek. Możliwe jest także automatyczne blokowanie ciasteczek.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8.7    Ograniczenia stosowania ciasteczek mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności na stronach internetowych Serwisu.
8.8    Ciasteczka zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
8.9 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

– Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać ciasteczek, może zmienić ustawienia przeglądarki. Uwaga – wyłączenie obsługi ciasteczek niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach – uniemożliwić korzystanie ze stron www.
– W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z poniższej listy poniżej wykorzystywaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
•  Edge
•  Internet Explorer
•  Chrome
•  Safari
•  Firefox
•  Opera
Urządzenia mobilne:
•  Android
•  Safari (iOS)
•  Windows Phone